Letnja škola

Letnja škola sa novim fakultativnim kursom „Jedinstvo u različitosti: lokalno naspram globalnog“ realizovana je u okviru pet mini seminara:

  1. Muzika, umetnost i međunarodne migracije na Balkanu
  2. Izmišljajući/Zamišljajući Beograd: Prevazilaženje balkanizma
  3. Pamćenje u audio-vizuelnim delima: sinestezijski potencijali
  4. Intertekstualna veza između muzike i drugih umetnosti
  5. Minimalizam u vizuelnim umetnostima i muzici u socijalističkoj Jugoslaviji

Ponuđeni kurikulumi usmereni su na različite muzičke i/ili umetničke teme u okviru evropskog umetničkog nasleđa ili aktuelne prakse, što čini ovaj projekat nastavkom i proširenjem evropskih studija u oblasti muzike, drame, likovnih i primenjenih umetnosti na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Predviđeno je da studenti sa sva četiri fakulteta Univerziteta umetnosti (Fakulteta muzičke umetnosti, Fakulteta dramskih umetnosti, Fakulteta likovnih umetnosti i Fakulteta primenjenih umetnosti), kao i eksterni studenti, pohađaju letnju školu na engleskom jeziku.

U akademskoj 2018/2019. godini letnja škola „Jedinstvo u različitosti: lokalno naspram globalnog“ imala je 26 polaznika. Nakon završetka nastave sprovedena je anonimna anketa o kvalitetu rada u okviru ponuđenih kurseva. Polaznici su najbolje ocenili interdisciplinarni pristup u predavanjima i evropske vrednosti koje su u njima bile istaknute, zatim kreativnu razmenu stručnjaka različitih profila i nove uvide, kao i prepoznavanje i razumevanje evropskih vrednosti u lokalnim umetničkim praksama o kojima je bila reč.